FS Mobile Application

FS Mobile Application

รับทำแอพมือถือ FS Mobile Application รับทำแอพมือถือ แอพสำหรับพนักงาน field service เพื่อเรียกดูข้อมูลและบันทึกข้อมูลการบริการของตนเองตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมอบหมายมาให้ โดยแอพจะกรองเฉพาะงานของผู้ใช้ที่ login นั้นๆเท่านั้น และแสดงเฉพาะงานที่รอการบริการ...