รับทำแอพมือถือ FS Mobile Application

รับทำแอพมือถือ แอพสำหรับพนักงาน field service เพื่อเรียกดูข้อมูลและบันทึกข้อมูลการบริการของตนเองตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมอบหมายมาให้ โดยแอพจะกรองเฉพาะงานของผู้ใช้ที่ login นั้นๆเท่านั้น และแสดงเฉพาะงานที่รอการบริการ แอพจะแสดงรายการที่รอบริการโดยเรียงการวันเวลาที่ลูกค้านัดที่เร่งด่วนก่อน ข้อมูลที่แสดงเบื้องต้น

  • หมายเลขรหัสการบริการ Ticket Number
  • หมายเลขอ้างอิง
  • ชื่อลูกค้า
  • หมายเลขสาขา
  • ชื่อสาขา
  • ที่อยู่ลูกค้า เช่น จังหวัด
  • วันที่นัดหมาย
  • ประเภทงาน
  • สถานะของงานบริการ

เก็บข้อมูลเวลาในการเข้าถึง site งานของผู้ให้บริการ ตำแหน่ง Lat/Long และยังมีปุ่มให้ผู้ให้บริการสามารถสแกนบาร์โค๊ดของสินค้าได้ด้วย รวมถึงรายละเอียดการทำงานต่างๆ การบันทึกรูปภาพ และเวลาเสร็จงาน ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งกลับไปยังศูนย์กลางการบริการขององค์กร โดยแอพจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขององค์กรแบบ real-time

รับทำแอพพลิเคชั่น,รับพัฒนา Mobile application,รับทำแอพมือถือ, รับทำ app, รับเขียนแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่นมือถือ, บริษัททำแอพพลิเคชั่น

นอกจากนี้บริษัทยังใช้ Microsoft Power BI ในการทำรายงานให้กับบริษัทในเครือ เนื่องด้วยบริษัทมีความชำนาญในผลิตภัณฑ์ Microsoft ประกอบกับคุณสมบัติของ MS Power BI ในด้านรายงาน, Dashboard ที่หลายหลายและไม่ต้องการ programmer ที่มีความสามารถเฉพาะเจาะจงเพื่อเขียน coding ในการทำรายงานและ Dashboard อีกทั้งความสามารถในการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลได้จาก Database และแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายครอบคลุม จึงทำให้บริษัทเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

โดยบริษัทได้พัฒนารายงานจากการดึงข้อมูลที่ได้จากการใช้งาน FSMobile (Field Service Mobile Application) ที่บริษัทพัฒนาให้บริษัทในเครือ เพื่อให้พนักงาน field service ใช้ในการป้อนข้อมูลการบริการ โดย Power BI จะดึงข้อมูลที่ได้จากการบริการผ่านการใช้งาน FSMobile App. จากฐานข้อมูลมาแสดงบนหน้า Dashboard ทั้งบนหน้าจอ Desktop และบนมือถือทั้ง Andriod และ iOS ลูกค้าเพียงแต่มี License Microsoft Cloud เท่านั้น ก็สามารถใช้งานได้บนทุก Platform โดยการพัฒนา Dashboard และรายงานเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องอาศัย programmer เฉพาะทางในการพัฒนา Web, Andriod และ iOS ซึ่งเป็นการลงทุนด้านบุคคลากรที่สูงและหายาก

รูปแสดงให้เห็นว่าด้วยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ MS Power BI ลูกค้าสามารถแสดงรายงานได้ทั้งรูปแบบของข้อมูล กราฟ แผนที่ ฯลฯ ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง และลูกค้าสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้เองในภายหลังได้หากต้องการ

รับทำแอพพลิเคชั่น, รับพัฒนา Mobile application, รับทำแอพมือถือ, รับทำ app, รับเขียนแอพ, รับทำแอพพลิเคชั่นมือถือ, บริษัททำแอพพลิเคชั่น

สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 086-338-5905 อีเมลล์ mocomcenter@gmail.com Line : @mocom ทางบริษัทยินดีให้บริการค่ะ

About Us

moCom เราคือผู้ให้บริการรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ กว่า 5 ปี

ทำให้มั่นใจได้ลูกค้าจะได้ระบบที่สมบูรณ์แบบโดดเด่นมีเอกลักษณ์ใช้งานง่าย และพัฒนา ได้ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อไปสู่การใช้งานทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Follow Us

Address
เลขที่ 56/30 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สายด่วน : 063-963-0444

Facebook Comments