พัฒนาเว็บไซต์ : อุปกรณ์ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับพัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง

 1. ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้
  1. คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้หรือในเชิงเทคนิคจะเรียกกันว่าเครื่อง client นั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ตและมีโปรแกรมเว็บเบราเซอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบเว็บได้
  2. โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานเพื่อเรียกหน้าเว็บขึ้นมาดูได้ ตัวอย่างโปรแกรมของเว็บเบราเซอร์ เช่นinternet explorer, Google Chrome
  3. โปรแกรมเสริมหรือปลั๊กอินเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บเบราเซอร์ให้สามารถแสดงผลหรือเปิดแฟ้มข้อมูลรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากแฟ้ม HTML ได้ เช่น การติดตั้ง Flash Plugin เพื่อเปิดแฟ้มข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรม Adobe Flash ให้สามารถแสดงเว็บแบบภาพเคลื่อนไหวได้ (Animation)
 2. Software และ Hardware ของผู้พัฒนาเว็บ
  1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย: หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่ให้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บ รูปภาพ เสียงเพลง หรือวิดีโอ โดยปกติแล้วการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการระบุที่อยู่เว็บ (URL) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ www.aaa.bbb โดย
   1. www หมายถึง เวิลด์ไวด์เว็บ
   2. aaa คือชื่อเว็บไซต์
   3. bbb คือโดเมนของเว็บไซต์

ซึ่งที่อยู่เว็บไซต์จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นหมายเลขที่อยู่ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยเครื่อง DNS (Domain Name Server) ซึ่งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งที่ทําหน้าที่เปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นที่อยู่ไอพี นั่นคือ หากผู้พัฒนาเว็บสามารถติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของตนเองเพื่อให้บริการเว็บไซต์ของตนเอง และมีที่อยู่เว็บรวมทั้งที่อยู่ไอพีที่แน่นอน อีกทั้งสามารถติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อทําหน้าที่ เป็น DNS ได้แล้วก็จะสามารถให้บริการเว็บไซต์ของตน ได้ทันที แต่ในทางปฏิบัติการติดตั้งระบบเหล่านี้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องอาศัยใช้ความรู้เฉพาะทาง
ดังนั้น จึงมีผู้ให้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สําหรับการให้บริการเว็บโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า Web Hosting นั่นเอง ทําให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ไม่จําเป็นต้องติดตั้งระบบต่างๆ เหล่านี้เอง เพียงแค่ทําการสร้างเว็บและนําไปวางไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Web Hosting เหล่านั้นแทน

About Us

moCom เราคือผู้ให้บริการรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ กว่า 5 ปี

ทำให้มั่นใจได้ลูกค้าจะได้ระบบที่สมบูรณ์แบบโดดเด่นมีเอกลักษณ์ใช้งานง่าย และพัฒนา ได้ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อไปสู่การใช้งานทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Follow Us

Address
เลขที่ 56/30 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สายด่วน : 063-963-0444

Facebook Comments