ทำความรู้จักกับคำว่า API คืออะไร

API ย่อมาจากคำว่า Application Programming Interface คือระบบบริการข้อมูลกลางระหว่าง client กับ Server Side API ทำหน้าที่รับคำสั่งจากฝั่ง client (client ก็คือ web app, mobile app, desktop app เป็นต้น) เมื่อเกิดคำสั่งใดๆ api จะรับคำสั่งนั้นๆ ไปประมวลผลและสรุปเป็นข้อมูลที่ตรงกับการร้องขอและส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปที่ส่วนของ client โดยเรียกการทำงานในขั้นตอนนี้ว่า response

Request คืออะไร

Request คือ คำสั่งหรือการร้องขอที่เกิดขึ้นจาก client ส่งมายัง server เช่น การเรียกดูรายงาน, การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เมื่อ application รับข้อมูลและส่งข้อมูลนั้นมาให้ server API ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลและคืนค่ากลับไปยัง client

Response คือการคืนข้อมูล

ภาษา Programming ที่ใช้พัฒนา APIจะเป็นภาษาแบบ back-end languages เช่น PHP, Python, Ruby ข้อมูลที่ถูก return กลับมาจากเอพีไอมักจะอยู่ในรูปแบบ JSON, XML, CSV เป็นต้น

Method กระบวนการทำงานหลัก ๆ ของ API หลักๆในการรับส่งข้อมูล แบ่งกระบวนการทำงานได้ดังนี้

  • POST Mehtod ใช้สำหรับการสร้างข้อมูลใหม่ในฐานข้อมูล
  • GET Mehtod ใช้สำหรับร้องขอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
  • PUT Mehtod ใช้สำหรับแทนที่ข้อมูลเดิม
  • PATCH Mehtod ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดิม
  • DELETE Mehtod ใช้สำหรับการลบข้อมูล

About Us

moCom เราคือผู้ให้บริการรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ กว่า 5 ปี

ทำให้มั่นใจได้ลูกค้าจะได้ระบบที่สมบูรณ์แบบโดดเด่นมีเอกลักษณ์ใช้งานง่าย และพัฒนา ได้ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อไปสู่การใช้งานทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Follow Us

Address
เลขที่ 56/30 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สายด่วน : 063-963-0444

Facebook Comments